Karanlık

Zeehond & Jong Plein Havenweg Vlieland (4K/ HDR) Unieke gebeurtenis !

Vlieland TV
Abone ol
görünümler 1 686
97% 38 1

Sinds zaterdag 14 januari zijn deze grijze zeehond moeder & jong een bezienswaardigheid op het plein aan de Havenweg. Vanwege harde wind en hoog water dat weekend kwamen ze noodgedwongen aan land op die plek zodat de moeder het jong op het droge kan zogen en bovendien kan het jong nog niet zwemmen zolang deze nog in de witte vacht zit. De gemeente heeft direct het plein afgezet met rood/ wit lint zodat iedereen weet dat er afstand gehouden dient te worden. Vanachter het lint was het een mooi schouwspel.

🎥De video is in 4K kwaliteit beschikbaar dus selecteer bij instellingen in TRvid de hoogste afspeelkwaliteit nl 1080 of 4K 👇👇👇👇👇👇👇 en abonneer op mijn TRvid kanaal voor meer video's
filmdatum: 17 januari 2023, Vlieland.

In tegenstelling tot de gewone zeehond kan, vanwege zijn dikke wollige vacht, een grijze zeehond niet direct na geboorte zwemmen.
Permanent droogliggende ligplaatsen zonder menselijke verstoring zijn in Nederland niet aanwezig.
Grijze zeehonden worden daarom in Nederland geboren op zandplaten die alleen tijdens springvloed onder lopen.
De geboorte dient daarom kort na springvloed plaats te vinden zodat voor de volgende springvloed het jong zijn dikke vacht, na ca 3 weken, kwijt is.
Het vrouwtje zoogt het jong om de vijf à zes uur en door de vette melk komt het jong per dag 1,5-2 kg aan.
De totale zoogtijd duurt 16 tot 21 dagen, waarna de moeder weer vruchtbaar is en het jong verlaat om een aantal keer te paren en daarna weer terug te keren naar zee.
Het jong moet dan voor zichzelf zorgen en als ze 30-35 dagen oud zijn, drijft de honger hen uiteindelijk ook de zee in.
De grijze zeehond wordt gemiddeld 20-30 jaar oud.
Mannetjes worden maximaal 30 jaar oud, vrouwtjes meer dan 46 jaar.
Wetenschappers kunnen de leeftijd van een dode zeehond schatten door het aantal ringen aan de wortel van hun hoektanden te tellen; het aantal ringen komt overeen met de leeftijd.

❗️ Disclaimer:
Het is een schattig gezicht maar bewaar afstand...het zijn gevaarlijke roofdieren en bovendien mogen ze juist in deze periode niet verstoord worden vanwege hun afhankelijkheid van de moeder.
Deze video is van royale afstand gefilmd met een EosR5-Canon 600 mm/f4 met 1.4 converter zodat het dier van mij geen hinder ondervond.

Since Saturday 14 January, these gray seal mother & cubs have been a sight on the square at the Havenweg. Due to strong winds and high water that weekend, they were forced to come ashore at that place so that the mother can nurse the young on dry land and, moreover, the young cannot swim while it is still in its white fur. The municipality immediately cordoned off the square with a red/white ribbon so that everyone knows that a distance must be kept. From behind the ribbon it was a beautiful spectacle.

🎥 The video is available in 4K quality, so select the highest playback quality in TRvid settings, nl 1080 or 4K 👇👇👇👇👇👇👇 and subscribe to my TRvid channel for more videos
filming date: January 17, 2023, Vlieland.

Unlike the common seal, due to its thick woolly coat, a gray seal cannot swim immediately after birth.
There are no permanent dry berths without human disturbance in the Netherlands.
Gray seals are therefore born in the Netherlands on sandbars that are only flooded during spring tides.
The birth should therefore take place shortly after spring tide so that before the next spring tide the young has lost its thick fur, after about 3 weeks.
The female suckles the young every five to six hours and the fat milk allows the young to gain 1.5-2 kg per day.
The total nursing period lasts 16 to 21 days, after which the mother is fertile again and leaves the young to mate a number of times and then return to the sea.
The young then have to fend for themselves and when they are 30-35 days old, hunger eventually drives them into the sea as well.
The gray seal lives on average 20-30 years.
Males live up to 30 years, females over 46 years.
Scientists can estimate the age of a dead seal by counting the number of rings at the root of their fangs; the number of rings corresponds to the age.

❗️Disclaimer:
It's a cute sight but keep your distance...they are dangerous predators and moreover they should not be disturbed during this time because of their dependence on the mother.
This video was filmed from a considerable distance with an EosR5-Canon 600mm/f4 with 1.4 converter so that the animal was not disturbed by me.

Eğlence

katma

 

22 Oca 2023

Paylaş:

Paylaş:

Herunterladen:

Yük bağlantısı.....

Ekle:

Çalma listem
Daha sonra izle
YORUMLAR 0
Sonraki
I Said NO BIRTHDAY!
22:31
görünümler 1 305 119
Zeehonden Creche Pieterburen.mp4
3:50
Brilduiker Jachthaven Vlieland.
20:24
Paranormal Oyun (Sürpriz Son)|Erdem
0:59
En zehir Acı
0:35
görünümler 2 297 255
sigma ☕️ @GorilFaruk
0:22
görünümler 478 257