Karanlık

History of Greece || From Ancient to Modern || ANİMATİON DOCUMENTARY

DFT Tarih
Abone ol
görünümler 266 807
97% 11 000 264

History of Greece || From Ancient to Modern || ANİMATİON DOCUMENTARY

🔔ABONE OL!: goe.gl/F3uaq
🔔ÜCRETLİ ÜYELİK: goe.gl/OG5Lm
📬 İLETİŞİM VE REKLAM: tarih.dft@yandex.com
🟣DİSCORD BAĞLANTISI: discord.gg/n9wUZm3

🔵TWİTTER: @DftTarih
🔴İNSTAGRAM: @dfttarih
🟢FACEBOOK: DFT Tarih


💥Osmanlı Nasıl Kuruldu?: bit.ly/3iJZtPt
💥Türkler Nasıl Müslüman Oldu?: bit.ly/2PYMNb3
💥2.DÜNYA SAVAŞI BELGESELLERİ: bit.ly/3h4QDLY
💥Kunuri Muharebeleri 1950: bit.ly/2PXhwoZ
💥SELÇUKLU KURULUŞ SERİSİ: bit.ly/2Q9SdjT
💥Tarihin İlk İmparatorluğu AKADLAR: trvid.com/video/video-3BaLBEM4LdI.html​
💥OSMANLININ ÇARESİZLİĞİ: Mısır'ın İşgali 1798: trvid.com/video/video-k6qb-D0BHkk.html​
💥ÜÇ KRALIN SAVAŞI 1578 || Osmanlı-Portekiz-Fas trvid.com/video/video-9kIhiyT8MJ4.html​

YUNAN TARİHİ || Antik Çağdan Günümüze || DFT TARİH Belgesel

katma

 

20 Mar 2021

Paylaş:

Paylaş:

Herunterladen:

Yük bağlantısı.....

Ekle:

Çalma listem
Daha sonra izle
YORUMLAR 1 539
Γεωργιος ΚΛΑΝΟΒΑΣΙΛΟΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΙΟΣ
This video is all but good, but it contains some false information, such as (the Macedonians aren't seen as greek and you decided to include a part that questions the probability of today greeks not having any relationship with ancient greeks) overall enjoyed the vid as a greek
Tamer Elveren
Tamer Elveren 5 gün önce
Kardeşim domuzlar körvezi nide anlatsana
Kazanmak Canbay
Kazanmak Canbay 8 gün önce
Aslında Anadolu hiçbir zaman Yunan olmamıştır ki Antik Yunanlarda Haplogrup J2 yoğunluğu zaten onların da Anadolu üzerinden gelerek daha sonra Hint-Avrupa dillerini benimsediklerini gösterir. Girit Adasında yaşayan topluluklarda günümüzde Haplogrup J2 oranı %35-40 arasındadır ki Girit, nispeten izole bir yerdir ve Antik Yunanlara en yakın genetik yapıdadır. Yunanistan, genel olarak özellikle de kuzeyden göç alan bir bölge olduğu için ve Orta Çağ'da Slav kavimlerinin göçleriyle etnik yapısı değiştiği için şu sonuca varmalıyız ki Antik Yunanlar, yaklaşık %45-50 oranında haplogrup J2 taşıyan bir Anadolu toplumudur. Yunanların, Anadolululardan farkı ise Anadolu'nun nüfus yapısının etkisiyle genetik olarak önemli oranda eski yapısını korurken Yunanistan'ın büyük oranda değişime uğramasıdır. Anadolu Rumları, Yunanlaştırılmış Anadolu halklarındandır zaten. Anadolu, tarih boyunca yoğun nüfuslu ve çevresini göç vererek etkileyen bir coğrafyaydı. Yani bugünkü Anadolu'daki genetik yapı aslında Neolitik dönemden beri çok fazla değişmedi. Peki değişen ne oldu? Yöneticiler değişti. Halk kime vergi veriyorsa kendini ondan saymaktadır. Bugün Türk/Yunan olarak yaşayan bir adamın torunları geçmişte Hititlere, Perslere, Büyük İskender'e, Selevkoslara, Romalılara, Bizanslılara , Araplara ve Türklere vergi vermiştir. Yani olay genetik değil yönetimdir. Yönetime paralel olarak da dil değişimidir. Eğer Anadolu'yu bin yıl önce Türkler değil Japonlar alsaydı bugün Anadolu halkı Japonca konuşup ''Hirohito'nun torunuyuz'' diyecekti. Bugünkü Anadolu Yunanları da Türkleri de Türkçe/Yunanca konuşan Neolitik halklardandır büyük oranda. İnanmayan varsa Haplogrup testleriyle kavimlerin göç yollarını saptayabilir ve ona göre öğrenebilir. Milliyetçilik konusuna gelirsek şunları söyleyebiliriz ki milliyetçilik asla bilimsel manada mantıklı bulunan bir görüş değildir. Bugün hem Türkçüler (Kemalizm, Atsızcılık vb) hem de Yunancılar (Helenizm vb) yalnızca kendini kandırmaktadırlar. Kaldı ki Orta Asya'nın etnik yapısı da Moğol istilaları öncesi ciddi oranda Haplogrup J (ki bunun büyük bir kısmı J2'dir) yani CHG (Caucasian-Hunter-Gatherer) taşımaktadır. Bugün bile Uygurlarda, Türkmenlerde, Özbeklerde ciddi oranda J haplogrubu vardır Moğol istilalarıyla etnik yapının J haplogrubu aleyhine epey bir değişmesine rağmen. Özet: Anadolu, Neolitik dönemden beri kendi nüfusunu bazı değişimlere rağmen önemli oranda korumuştur. Asıl burada nüfusu değişen ve etnik yapısı farklılaşan Orta Asya ve Yunanistan'dır. Bunun sebebi ise adı geçen bölgelerin düşük nüfus yoğunluğuna sahip olmasıdır.
Younes Power 666
Younes Power 666 12 gün önce
Yalan 😂😂😂😂😂😂
İhsan Albayrak
İhsan Albayrak 14 gün önce
Kendisini dev aynasında gören cücük yunan, 2030 yılında Türkiya ile girdiği savaş sonunda elinde sadece Girit adası kalmıştır.... Vesselam...
germandivision ss
germandivision ss 17 gün önce
Tüm dünya Yunan kültürüne hayran. Bu adamlar batı kültürünü oluşturmuşlar. O yüzden başı boş bırakmıyorlar. Başlarına bi şey gelsin istemiyorlar. Tarihteki büyük imparatorlar, filozoflar, edebiyatçılar, devlet adamları grek hayranı.
NAPOLYON BONAPART
NAPOLYON BONAPART 7 gün önce
@umtlord Piri Reis senin anlattığın hikayede kazanamadığı için adadan çekilmiş bu gayet normal bir durum tüm dünyada savaşta başarısız olursan geri çekilnen normaldir. Ayrıca rüşvet aldığı iddiası hakkında bir kanıt yok. Piri reis yok olmamak adına geriye bir miktar birlik bırakıp, devlet hazinesini kurtarması mantıklı çünkü Portekiz donanması hazineye el koyacaktı.
NAPOLYON BONAPART
NAPOLYON BONAPART 7 gün önce
@umtlord Ama sen kanuni nin bakış açısı ile bakıyorsun olaya, konuya objektif yaklaşalım.
umtlord
umtlord 8 gün önce
@NAPOLYON BONAPART Piri reis portekizlilerin elindeki hürmüz adasını alamayınca kuşatmayı kaldırdı (Rüşvet karşılığında adayı bıraktığı söyleniliyor),Hürmüz'deki müslüman halkı yağmaladı,Portekiz donanmasının geniş bir kuvvetle Basra körfezini kapatmak üzere yola çıktığını haber aldı. Piri Reis'in donanması bakım ve onarım yaptırıyordu. Portekizlilerin ablukasına maruz kalmamak için askerlerini bırakarak 3 gemi ganimet ile Süveyş'teki donanma merkez tersanesine geri döndü. Basra valisinin şikayeti mısır kadısına ulaşınca mısır kadısı kanuniye haber verdi.Kanuni kellesinin alınmasını istedi. Piri reis elbette çok başarılı bir denizcidir ancak hataları onu ölüme sürüklemiş.
NAPOLYON BONAPART
NAPOLYON BONAPART 10 gün önce
@umtlord Nasıl evet? Koskoca piri reis gibi devletine fayda sağlamış bir adamı sırf bir görevi başaramadı diye asılır mı?
umtlord
umtlord 10 gün önce
@NAPOLYON BONAPART evet
Tutku Sert
Tutku Sert 19 gün önce
Akalar zamanında da antik yunan tanrıları mevcuttu. Hatta mitte geçen bizzat akaların tanrılara saygısızlık yaptığı ve eve dönüş yollarının çok uzun bir zaman aldığıdır.
Emre Köseoğlu
Emre Köseoğlu 20 gün önce
Burada yazacaklarım tarihin alternatif bir yorumuyla ilgilidir ve ana akım tarihçilikten sapmaktadır. Bununla birlikte bildiğim kadarıyla mevcut tarihi kaynaklar ve maddi bulgulara ters düşmemektedir. Yine de ben eldeki verilerden batılı uygarlık tarihçilerinin çıkardığı yorumdan biraz farklı sonuçlara ulaşıyorum. Yunan tarihiyle ilgili çok kafa karıştırıcı olan şey Modern Avrupa'nın ortaya çıkış sürecinde yeni "uygar" kimliğin kendine köken olarak Eski Yunan uygarlığını gösterme ihtiyacıdır. Eski rejimde kilise ve krallar arasındaki ittifak, hristiyanlaşmış Roma politik geleneğinin devamı olarak meşrulaşıyordu. Modern Avrupalı entellektüellerin bu köklü hristiyan gelenek karşısına, daha eski bir alternatif bir tarihsellik koymaları gerekiyordu. Ortaçağ/erken yeniçağ Avrupası'nın etnik kültürleri barbar köklerden geliyordu ve hristiyanlık uygarlığın temeli olarak görülmekteydi. Modernitenin ortaya çıkışına paralel seyreden sekülerizasyon sürecine de uygun olarak, antik ve pagan bir uygarlık, muhalif Avrupalı entellektüeller için son derece uygun bir kültürel ata olacaktı. Şimdi, eski rejimin Romalılık iddiası, orijinal biçimin dejenerasyonu açısından epey su kaldırırsa da, tarihsel süreklilik açısından açık ve nettir. Tanınmaz hale gelecek kadar dejenere olsa da, dejenere olan nesne bizatihi Roma'dır ve biz tarihi kaynaklarda bu barbarlaşmayı aşama aşama kesintisiz bir süreç olarak izleeyebiliyoruz. Dolayısıyla eski rejimin tarihsel süreklilik iddiası kesinlikle yerli yerinde bir iddiadır. Roma devlet ve imparatorluk geleneği, Roma kilisesince korunduğu kadarıyla kurtulup ortaçağ Avrupası'nınkine dönüştü ve barbar halklara kendi özgün pagan/germenik gelenekleriyle asla başaramayacakları belli bir siyasi düzen sağladı. Fakat Yunanlılık iddiası sadece biçimsel dejenerasyon açısından değil, aynı zamanda bizzat tarihsel süreklilik açısından da düpedüz uydurmadır çünkü ortada açık ve net bir kopuş/süreksizlik var. Eski Yunan uygarlığı Roma fetihlerinden bile önce çöküp çözülmüştü. Romalılar Yunan mülküne el koyduklarında Yunanlıların kültürel birikiminden elbette etkilendiler. İrili ufaklı binlerce sanat eseri ve antika nesne, el yazmaları, hukuk, politika, felsefe, matematik vb. alanlarda yetişmiş bir çok insan çoğu kez köle olarak Roma'ya getirildi. Hatta Romalı soylular arasında Yunanca yaygınlaşıp ikinci dil haline geldi. Ama bunların hiçbiri bir "fatihin asimilasyonu" düzeyine gelmedi. Nihayetinde Roma merkez, uçlardaki her tür fikirden zaten etkileniyordu. Mitraizm, Stoacılık, Hristiyanlık, Pers, Suriye, Filistin külturlerinden gelip nasıl Roma'yı etkilediyse, Yunan uygarlığı da aynı süreçle etkili olmuştur. Bu durum Yunan kültürüne Roma uygarlığı içinde ancak nispi bir önem sağlar. Eğer bu etki üzerinden Avrupa uygarlığına Yunan öncüler peydah edeceksek, o zaman neden aynı oranı koruyarak Pers, Suriye, Filistin, Mısır katkısından da bahsetmeyelim? Oldu olacak Bakrtriya'ya (Afganistan) Kırım'a, hatta orta Afrika'ya da uzanalım. Elbette doğuda süreç biraz farklı işleyecekti, ama özellikle batıda istisnasız biçimde Eski Yunan'dan gelen her ne varsa, Roma kültürünün bir parçası olarak geldi, ve öyle bilindi. Dolayısıyla, Yunan Anakarası, Balkanlar, ve İtalya'nın birkaç bölgesi bir kenara bırakılırsa ne antik çağda ne de ortaçağda Avrupa'da kültürel olarak etkin, hatta tanınabilir bir Yunanlılık mevcut değildi. Peki o halde devrim çağı Avrupası'nın entellektüelleri Batı Uygarlığına Roma'nın değil de antik Yunan'ın öncülük ettiğini nereden çıkardılar? Çıkarmadılar. Ürettiler. Önce kendilerine yeni keşfettikleri modern değerlerle örtüşen, erdemli, cesur, liberal bir kültürel tarihi ata inşa ettiler, sonra Antik Yunan'a bu rolü oynama görevi verdiler. Modern klasik döneme ait Yunan etkisiyle yapılmış/yazılmış hemen hiçbir sanat eseri, otantik özelliklere haiz değildir. Orijinal antik Yunan yaşamı, Yunan sanatı, Yunan kültürü modern batılı için cazip bile olamazdı. Heykeller ve mimari o moderniteye ait altkimliksiz evrenselliği yansıtan boş ve beyaz mermer form, eski Yunan'da mevcut bile değildi ki. Yunan heykelleri ve tapınakları rengarenk boyalıydı. Geçen çağların etkisiyle beyazlamışlardı. Yunan toplumu köleci bir toplumdu. Yunan toplumu oldukça muhafazakardı. Yunan toplumu desentralizasyonu kendisi seçmemişti, işine gelince diktatörlüğe de sıcak bakardı. Sınıflı bir toplumdu, adalet ve eşitlik anlayışı modern insana çok yabancıydı, çocuk ve kadının yeri modern değerlere çok uzaktı, ve yerine göre cinayet, talan ve tecavüz meşru kabul edilirdi. Romalılara göre bile vahşi sayılabilecek bir çok geleneğe sahipti Yunanlılar. Çok daha vurucu ve önemli bir konu da şudur ki, eğer o çağda bir "Batı" ya da buna kaynaklık ettiği varsayılan bir nüve gösterilebilse bile, Eski Yunanlılar kendilerini buna ait görmüyordu. Antik Yunan resmen DOĞULUYDU, ve modern çağlara gelene kadar asla batılı falan olmadı. Fransızların Napolyon döneminde "Doğu Sorunu" (Le Problem de Moyen Orient) olarak betimlediği şeyin ne Doğu Roma (Doğu'da Yunan'dan kurtulan şey anlamında) ne de kilisenin bölünmesi gibi gerçek tarihsel olaylarla ilgisi yoktur. Bu, Vestfalya anlaşması ile ortaya çıkan yeni milletler/devletler sisteminin (Batı) kaçınılmaz antitezi olan ve tamamen hayal ürünü bir DOĞU'nun güya yeniden fethi (reconquest) ile ilgiliydi. Diğer Avrupa uluslarının da benimsemesi sayesinde bütün bu saçmalıklar bir araya geldi ve artık saçma olmayan ilginç bir sonuca yol açtı: Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılması.
SharKan KinGSouL
SharKan KinGSouL 21 gün önce
DFT TARİH OLARAK TEBRİK EDİYORUM. VİDEOLARINIZ ÇOK GÜZEL ÖZELLİKLE SES TONUNUZ DÜZGÜN TÜRKÇENİZ TANE TANE ANLATIMINIZ ÇOK KOLAY ANLAMAMIZI SAĞLIYOR. HOCAM BİRDE ATATÜRK İLE İLGİLİ BİR BELGESEL BEKLİYORUZ HAYATI SAVAŞLARI DEVRİMLERİ HERŞEYİYLE BİR BELGESEL
NULL
NULL 24 gün önce
Türkler işgal ettiği Kürt, Yunan, Sami topraklarından çıkacak. Orta Asyanıza def olun.
Muhammed Ataşcı
Muhammed Ataşcı 3 gün önce
Bu Asla Olmaz, Olmayacak!
Taha Kaya
Taha Kaya 9 gün önce
Yunanların yeri yunanistan, Kürtlerin yeri iran, samilerin yeri orta doğu. Türkiye, anadolu türklerinin toprağıdır.
PEACE CLOUD
PEACE CLOUD 29 gün önce
👍
batuhan zorlu
batuhan zorlu Aylar önce
Helal olsun ne guzel anlatmış
ismail koç
ismail koç Aylar önce
yunanlarin atasi rumlar rte c.c kandaslari osmanli yabancilara ilimli Türkleri zülüm eger asimile etseymis suan araplarlar rumlar vb Türk'e secde etmisti. yunan galip geldi rte c.c petrol arama gemilerini cekti . son
İbrahim Orhan
İbrahim Orhan Aylar önce
Hayali bir Yunan kültürü olusturuyorsunuz Abartarak anlatıyorsunuz..
Muhammed Ataşcı
Muhammed Ataşcı 3 gün önce
Bu kanal taraf tutmaz ve abartmazn ister inan ister inanma bu zamanında bu kadar büyük tü bir sürü kaynaktan ortaya çıkarak bu bilgiler ortaya çıktı
Bahar İnan
Bahar İnan Aylar önce
Günümüzdeki Yunanların eskileriyle alakası yok heleki onur konusunda
CAN ERDOĞAN
CAN ERDOĞAN Aylar önce
Baba oğlu.Kibris Baris Harekatı 1974 yılında oldu benim bildiğim.Kopyala yapıştır yapıyor bazı arkadaşlar.Kanalı takip etmiyorum fakat.Kibris Baris Harekatiyla ilgili Video varsa,orada 1974 diyorsan vayki vay
Serap Uzman
Serap Uzman Aylar önce
dft nin anlamı ne?
Volkan Kara
Volkan Kara Aylar önce
Kıbrıs Barış Harekatı 1974 yılında 75 değil.
sol austan
sol austan Aylar önce
Dor kökenli antik yunanlıların şuanki sözde yunan özde arnavut çingeleriyle pek alakası yoktur. Sokrat mezarından çıkıp günümüz yunanistanını görse kahrından mezarına geri girer.
Mehmet Yanik
Mehmet Yanik Aylar önce
Türkiye 1975 de değil 20 temmuz 1974 de Kıbrıs a çıktı
FIKRET AHSEN-BÖRE
FIKRET AHSEN-BÖRE Aylar önce
KIBRIS 1975 mi yoksa 1974 mu !
FIKRET AHSEN-BÖRE
FIKRET AHSEN-BÖRE Aylar önce
RUMLARDAN SES YOK ........!
musa sukun
musa sukun Aylar önce
Video Mükemmel
Reynaldo Troll
Reynaldo Troll Aylar önce
Hititler Türktür Hatay ,Hatti gibi isimleri vardır Atatürk ün bu konuda çalışmaları vardır bel ki de Hatayı ATATÜRK bu yüzden önemsiyordu hatta bazı tarihçilede hitit yapıların asyadaki türklere benzediğini söylerler , dikkad edin hala var anadoluda ve asyada gövde-kafa heykelleri var çok benzerdir hala vardır aynı kültürden olması muhtemel
Aceberg Tunc
Aceberg Tunc Aylar önce
yunanlılar kendi başlarına bir şey değiller ona buna güveniyorlar ama artık eski durumlar yok hava çoktan değişti..
Aceberg Tunc
Aceberg Tunc Aylar önce
minos uygarlığını oluşması mısır sayesindedir. giritteki kalıntılarda antik mısır etkisi gayet net gözükmektedir. avrupa medeniyetinin temeli mısır dayanmaktadır.. belki bir miktar anadoludaki değişik medeniyetlerin etkiside olabilir..
Aceberg Tunc
Aceberg Tunc 29 gün önce
@Necla Korkmaz bilim oyle diyor
Necla Korkmaz
Necla Korkmaz 29 gün önce
Yunan kültürü tamamen Anadoluyaa bagli ya kopya ettmisler yada calmislar.. altik devirde diyer kültürlerin sikayeti vardir.
Tahsin Alp
Tahsin Alp Aylar önce
2:02 Karya yanlış yerde
cizre Emiri kürt şeref ve bedirhanın torunu
Abi zilaniler nerde onlarda yunanistan coğrafyasina hükmetti
Kayra'nın kanalı 20
6:22 Ve hayla Yunanlar Makedonlara slav diyorlar. Komik
Taha Kaya
Taha Kaya 9 gün önce
şimdiki makedonlar slavca konuşuyor, antik makedonlar yunanca konuşuyordu.
Jarovoli
Jarovoli Aylar önce
Bu haritaları nasıl yapıyorsunuz çok merak ediyorum.Ben yanlış olacak bir şeyi eksik bırakacağım diye aklım gidiyor.
hasan doğan
hasan doğan Aylar önce
Fesli deli kadir popcornoğlu bu duruma üzüldü, kemikleri sızlıyordur şimdi
DağhanBEY
DağhanBEY Aylar önce
1974
G. P.
G. P. Aylar önce
Seslendirme mükemmel, dinlemeyi de kolaylaştırıyor
Yekta Sağlam
Yekta Sağlam Aylar önce
Anlatım 10 numara
serkan caner
serkan caner Aylar önce
Yunan tarihi Çorum truvada hıdır emmiyle başlar.
Emre Kescioglu
Emre Kescioglu 2 aylar önce
Yıl 2030 bir DFT tarih videosu başlık: 2025 TÜRK-YUNAN SAVAŞI YUNANİSTAN'IN TÜRKLER TARAFINDAN İLHAKI
Kayra'nın kanalı 20
Yok ya. Abartnışsın. Yunanistanın bütün komşuları(Bulgaristan hariç) tarafından ihlakı olucak o
Mustafakemal Atatürk
Mustafakemal Atatürk 2 aylar önce
Kıbrıs Barış Harekatı 1974 yılında olmuştur.
Mustafa Danısgan
Mustafa Danısgan 2 aylar önce
Harita üstünde mükemmel bir tarih dersi
Josefbey
Josefbey 2 aylar önce
Olaylar hep aynı tek fark medeniyetler.nietzsche’nin dediği gibi dünya düz bi çemberden ibaret
Sohib Elkhatam
Sohib Elkhatam 2 aylar önce
🇬🇷🇹🇷
MJOLNİR PUBG
MJOLNİR PUBG 2 aylar önce
Acaba Yunan TRvidrlar Türk tarıhı videosu yapmışımıdır merak edıyorum
AFK
AFK 2 aylar önce
@DFT Tarih Mora'nın bağımsızlığı kazanılmadan önce, Tripoli(Moranın göbeğinde ve yoğun Türk nüfusu olan bir kent) Katliamı ile etnik temizlik yapılarak kazanıldığını da bir cümle ile belirtsek iyi olabilirdi. Geneli itibari ile çok güzel bir video olmuş, teşekkürler.
GEREK YOK
GEREK YOK 2 aylar önce
Daha seni dinlemem yalan var konusmalarinda
dimensional X
dimensional X 2 aylar önce
Yanliz ben burdan yunanlilari takdir ediyorum o kadar roma osmanli cesitli devletler gorduler ama kulturlerini dillerini alfabelerini hep korudular, hakkaten uygarlik iste !
HALİD YİĞİT
HALİD YİĞİT 2 aylar önce
Mükemmel 👏👏👏👏
Murat Kaya
Murat Kaya 2 aylar önce
Antik yunan tarihini izleyecez derken türk tarihini anlatmişsin boş bi video olmuş. Başliği degistir turk tarihi yap
Onur
Onur 2 aylar önce
Sanırım şu adaları neden verdiniz tarih bilinçsizliğini de bu video sayesinde öğreneler olmuştur
Hasan Altuntaş
Hasan Altuntaş 2 aylar önce
Daha dün ki Kıbrıs çıkartmasının tarihini bilmiyorsun birde tutmuş antik çağ tarihini anlatmaya kalkıyorsun. Dalgamı geçiyorsun insanlarla be adam. Sallaaaaaa...!
Can Can
Can Can 3 aylar önce
Çok tarafgir bir anlatım yapmışsınız.Yunanistan tarihini anlatacaksanız,Yunan politikasına girmemeniz gerekirdi.Ayrıca Türkiyenin tezlerini savunarak da tarihten çok propaganda yapmış oldunuz ki tarih asla önyargı ve propaganda ile birarada yürümez…
Ahmet
Ahmet 2 aylar önce
Haklısınız tarihe her zaman objektif bakılmalı
Misbah Kurşunlu
Misbah Kurşunlu 3 aylar önce
İliryalilarida anlatirmisiniz
PALA Adı yok namı var
Yunan tarihi anlatan bi kanal bravo 👏 Senelerdir sadece Türk ve Osmanlı tarihi anlatıldı ama neden Bizans tarihi anlatılmadı Türk sinemasında alay konusu yapıldı kasıtlı olarak kahpe Bizans diye film çekildi neden anlatılmadı ? Mesela kaç yüzyıldır Ayasofya nasıl ayakta kaldı ? Bizans mimarisi , kültürü , müziği ne ? Bilmiyoruz İstanbul’da asırlardır ayakta kalan bir Bozdoğan kemeri var tam şaheser bence şimdi 20 senelik binalar eski diye alıcı yok adamlar 1-2 bin sene ayakta kalan yapıyı eski teknoloji ile nasıl yaptı başarılarının sırrı ne ? Hele devasa kaleler surlar sarnıçlar… İşte bu faşist ırkıçılığın neticesi bence bunları araştırmak binlerce Sinanlar Kemalettinlerimiz olurdu bu kadar da kendimize ihanet etmiş olmak çok berbat birşey !!!
ŞEREF SEZER ADIGÜZEL
harika bir video. grafikler çok başarılı. daha fazla kültür ve medeniyet videosu' nda buluşmak üzere :)
Jasper
Jasper 3 aylar önce
Yunanlıları eleştiren çomarlara şunu sormak isterim, yunanlılar olmasa bugün turistleri nerede gezdirecektik? 600 yıllık osmanlı kaç tane eser yaptı? bugün tarihi yer diye ya yunan eserlerini ya kısıtlı sayıda selçuklu eserlerini gezmiyor muyuz?
Taha Kaya
Taha Kaya 9 gün önce
anadoludaki yunanların büyük çoğunluğu türkleştirildi. Yani o eserler bize ait, yunanistan yunanlarına değil.
Jasper
Jasper 14 gün önce
@Militariz m 10 milyonluk komşunla ilişkilerini iyi yönetemiyorsan oturup düşüneceksin, medeni bir büyük abi gibi değil de arap ortadoğu ülkesi gibi davranırsan iş buraya geliyor işte, adamlar korkuyor işte, bunu anlamayacak ne var
Militariz m
Militariz m 2 aylar önce
bu yunanlilari sevmemizi gerektirmez onlar bizden nefret ediyo bizde onlardan bu kadar
niki anelka
niki anelka 3 aylar önce
Admin yunanistanin doneminde ilirya imparatorlugu var ona ne olmus senin anlatiminda kralice Teuta ,kral Agron .Bardhyl. Genti roma ilirya savaslari vari eski yugoslavya haritasina komple sahip olan bi imparatorluktu onu da arastirip anlatsan cok guzel olur
Alper State
Alper State 3 aylar önce
Arkadaşım yunan tarihini anlatırken çok buyuk atlama yapmışsın bugunku yunanistanda kurulan pelasg turk devletini nasıl ele geçirerek yunan devletini kurdular bunları atlamışsın eksik tarih, tarih değildir videolarımda Turklerden çalınan devlet videomu izlemeni tavsiye ediyorum
Tuncay Yilsev
Tuncay Yilsev 3 aylar önce
Kıbrıstaki savaş 1975 değil 74 te oldu ve bitti
ve Pinokyo aldandı
ve Pinokyo aldandı 3 aylar önce
Kıbrıs savaşı 74 de değil miydi
Deniz TURSUN
Deniz TURSUN 3 aylar önce
Anadolu ismi orijinali anatoliadır. Yunanların doğu Yunanistanı ifade etmek için kullandıkları bir tanımlamadır. Ve Yunanca doğu demektir. O da sadece ege kıyılarını ifade etmek için kullanılmıştır. Bugün ege olarak adlandırılan bölgenin hepsini dahi ifade etmemektedir. Bugün Anadolu ile ilgisi bulunmayan doğu-güneydoğu Ve iç Anadolu ifadeleri son derece suni, cumhuriyet ile beraber kullanılmaya başlanan, doğal bilimsel ve tarihsel bir karşılığı olmayan bir adlandırmadır. Gerçek karşılığı olan ege için dahi yapılmayan adlandırma, bununla uzak yakın alakası bulunmayan doğu güneydoğu Ve içanadolu olarak ifade edilmektedir.
yussuf coban
yussuf coban 3 aylar önce
.
Mehmet Sertel
Mehmet Sertel 3 aylar önce
Antik Yunan tarihini bu kısa süreye sığdırıp yalın güzel bir sunum yapılmış tebrikler. Emeğinize sağlık,yanlız biraz dikkat Kıbrıs'a 1974 de asker çıkardık.
CxStar
CxStar 3 aylar önce
Onlar çoktu,biz ise türk
İsmail Çınar
İsmail Çınar 3 aylar önce
kıbrıs savaşı 1975 te degil 1974 te oldu.Düzeltilmesini dilerim
Sezer Bulut
Sezer Bulut 3 aylar önce
umarım gelecekte bize saldırmak gibi bir hata yaparlar B-)
tazekarpuz
tazekarpuz 3 aylar önce
bu kadar kalite.... biraz fazla efendim izlerken zevk aldım sağolun
Mehmen
Mehmen 3 aylar önce
Tekrar tekrar izliyorum
blueroad226
blueroad226 3 aylar önce
DÜZELTME: TÜRKİYE, KIBRIS'A 1974'TE ÇIKTI, 1975'TE DEĞİL.
Behrullah KARABULUT
Behrullah KARABULUT 3 aylar önce
Balon devlet resmen bunlar nsfmns
Emre Davranoglu
Emre Davranoglu 3 aylar önce
Yasa MUSTAFA KEMAL PASA YASA! Adin yazilacak mucevher tasa ! Allah senden 1000 kere razi olsun pasam ! iyiki vardin !
Peace Maker
Peace Maker 3 aylar önce
kardesim kibris baris harekati 1975 de degil 1974 oldu.
Mustafa Ölmez
Mustafa Ölmez 3 aylar önce
yunanistan ençok italya dan korkar sonra almanyadan korkar yunan
Mehmet Emin Ediz
Mehmet Emin Ediz 3 aylar önce
Yorumu gördüysen kalp atarmısın lütfen :)
Çetin T. Karaca
Çetin T. Karaca 3 aylar önce
KIBRISTA TÜRKİYE 20 TEMMUZ 1974 DE HAREKAT YAPTI. VİDEODA 1975 DİYE VERDİNİZ BENCE DÜZELTMELİSİNİZ.
Çetin T. Karaca
Çetin T. Karaca 3 aylar önce
AYRICA O TARİHTE KIBRIS YUNAN ADASI DEĞİL KIBRIS CUMHURİYETİ ADI ALTINDA BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİ.
Çetin T. Karaca
Çetin T. Karaca 3 aylar önce
10:03 DE
Pipe water inside
Pipe water inside 3 aylar önce
Videolarını izlerken sürekli video görmek videya olan ilgimi azaltıyor şu reklamlara son ver eminimki bu durumdan rahatsız olan birtek ben degilimdir
Ercan
Ercan 4 aylar önce
Yunan tarihinin 11:30 dakikaya sığacak kadar kısa olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha uzun olabilirdi sanki.
DFT Tarih
DFT Tarih 4 aylar önce
Bu video formatımız bu şekilde :) detaylı anlatımın olduğu formatlarımız da mevcut
ümit sak
ümit sak 4 aylar önce
yunan diye bir millet yok tur toplama kavim
A.C. KILIÇ
A.C. KILIÇ 4 aylar önce
Yunanlılar az daha beklesinle şartlar olgunlaşmak üzere , artık onlar tarihe gömülecekler ...
mehmet yılmaz
mehmet yılmaz 4 aylar önce
Dünden bugüne Çin tarihi yaparmısınız
Süleyman Aydoğan
Süleyman Aydoğan 4 aylar önce
Yunan Tarihi için Türkçe kaynak varsa önerir misiniz lütfen ?
Eren Çalık
Eren Çalık 4 aylar önce
önümüzdeki günler . ülkeyi içinde yönetemeyen iktidar dış politikada sesini çıkaramaz hale gelir sözde dünyaya boyun eğdiriyoruz buna inanan bi kesim var ama resmen uygurlara yapılanlara sessiz kalmaya zorlanıp neredeyse "ermeni sokırımını " bile kabul edicek noktaya geldik . teşekürler
İsmail Kılın
İsmail Kılın 4 aylar önce
Kötü bir soru olabilir ama merak ediyorum. Doğu Roma İmparatorluğu köken olarak Yunanlılara mi daha yakın? Çünkü çoğu Yunan kendini Romalılardan geldiğini düşünüyor
Turco-Mongolian
Turco-Mongolian 7 gün önce
@HasanK_ Yani kısacası Yunanlaştılar.
HasanK_
HasanK_ 4 aylar önce
Romayı kuran Latinler, Yunanlardan farklı bir millet. Roma yıkılınca Batı Romayı bilmiyorum ama Doğu Roma yani Bizans evet onlar Yunan sayılabilir karışık konu
Harry 1206
Harry 1206 4 aylar önce
Uzun yolda dinliyorum kamyon sürerken yollar kisaliyor.
SALİH KARADERE
SALİH KARADERE 4 aylar önce
İçimizdeki yunan sevicilerden kurtulmamız lazım.
HAVA TAHMİNLERİ ﴿
HAVA TAHMİNLERİ ﴿ 4 aylar önce
İçimizdeki arap ve ampul sevicilerden kurtulmamız lazım.
TrakyalıFerdiciler
TrakyalıFerdiciler 4 aylar önce
Türkiye'nin 1975 Yılında Kıbrıs Adasına Çıkartma Yaptığını Söylüyorsunuz Bu Nasıl Bir Hata ? Sokakta Kime Sorsan 1974 Tarihini Verir Oysa Siz 1975 Doğrusu Hayal Kırıklığına Uğradım .
Kaan Boztaş
Kaan Boztaş 4 aylar önce
almanyaya yazık adamlar avrupada ne olursa kendi cebinden ödüyorlar artı fark ettirmeselerde amerikadan büyük darbeler alıyorlar
Mert Özbek
Mert Özbek 4 aylar önce
anadolu coğrafyasında yaşayan ve günümüze dek varlığını sürdürmüş kürtler, süryaniler, ermeniler gibi topluluklarla ilgili videolar da görürsek çok iyi olur
drkok kok
drkok kok 4 aylar önce
yunanın tarihte hiç bir başarısı yok. hep büyük devletleri arkasına alarak bu hale gelmiş uydu bir devlet ve millet var. arkasından duranlar giderse yarın yunanistan yok.
Eser Karaceper
Eser Karaceper 4 aylar önce
74 değilmiydi Kıbrıs Savaşı?
Erol DİKMEN
Erol DİKMEN 4 aylar önce
TÜRKİYE 1975 de değil 1974 de KIBRIS'A ÇIKARTMA YAPTI.
sedat inanc
sedat inanc 4 aylar önce
Kurtuluş Savaşı değil. Dünya tarih literatüründe greko-turbo war (1920-1922 Türk - Yunan harbi) diye geçmektedir. İzmir toprağı hariç tamamen egemenliğini kaybeden bir devlet yoktur. Yalnızca Yunanistan İzmir’e resmî olarak Vali atamıştır. Lakin. Osmanlı Devleti savaş kaybetmiş ağır şartlarla mütareke yapmıştır. Dayatılan şartlar devlet içindeki gücün birbiri ile çatışmasına sebep olmuş; mütareke ve sonrası olan sulh muâhedesi devlet içindeki Meclis destekli güç tarafından kabul edilmemiş, dünşman güçlerin desteklediği Başak devlet olan Yunanistan ile harb edilmiştir. Meclisi ve. Devlet başkanı olan bir devlet muhattap alınıp bir antlaşma teklif ediliyorsa egemenliğini tamamen yitirmiş bir devletten söz edilemez. Yunanistan 400 yıllık bir hakimiyet altında kalmış Patrikhane hariç devletinden kalan bir kurum kalmamıştır ki Müdaili olan devlet onuda kendi yapısına entegra etmiştir. Yani Kurtuluş savaşı ve İstiklal Marşı bu millete yapılan bir hakarettir.
Nessela Raelinn
Nessela Raelinn 4 aylar önce
Kurtuluş savaşı Turkish war of İndepedence diye geçer. Senin dediğin Greek-Turkish war kurtuluş savaşının batı cephesi
mohamad taha
mohamad taha 4 aylar önce
Ebu Rihan el-Biruni'den sonra, İbn Sina, Farabi, İran tarihi dışında hepsi Farsça dil gösterdi ve Türk sahtekarlığıyla. İran Selçuklularının tarihine Türkiye tarihi deniliyordu. Şimdi Rumi'ye Farsça yalan söylemek istiyor. Siz Türkler Ebu Rihan el-Biruni, İbn Sina, Farabi Türk diyorsunuz, neden Türkçe konuştuklarına dair resmi bir belge yok??? Neden Farsça ve Arapça kitaplarını ?? Neden Türkçe değil, bunlar Türk değilse neden Türkçe kitap yazmamışlar???
Tümay Sönmez
Tümay Sönmez 4 aylar önce
Sıfır hata. Bravo.
Vorph
Vorph 4 aylar önce
Çok kaliteli videolar çekiyorsun abi böyle devam et :) bide rica etsem şarkının ismini yazabilirmiiniz.
BEŞ TV
BEŞ TV 4 aylar önce
yakılarak şehit edilen şerefli türk kadınının tüyleri diken diken eden gözleri dolduran hikayesi izlemenizi canı gönülden isterim @
Atilla Kutlu
Atilla Kutlu 5 aylar önce
Yunanlar Türklerin medeniyetin üstüne oturdu. Etrüskler Türk, Yunan diye yutturdular, neymiş alfabeyi biz getirdik. Roma'yı kuran Türklerdir, Troyalılar da Türktür. Ne Bizans, ne Rum, Ne yunan. Kurt donuna bürünmüş Troyalılar işte Etrüskler.
O_O
O_O 3 aylar önce
Torbacının adresini alabilir miyim ?
Büyük Türk İmparatorluğu
Başını belaya sokmak üzere...
Hayati Karadağ
Hayati Karadağ 5 aylar önce
Videolarınızı severek takip ediyorum ancak bu videonuz tam olarak gerçeklere dayanmıyor. İyonya Batı Medeniyetinin başlangıcı kabul edilir ve Yunan sayılırlar. Oysa ki yavaş yavaş ortaya çıkan kanıtlar İyonyalıların Yunan olmadığını Anadolu'da yerleşmiş yerel bir halk olduğunu ortaya koymaya başlamıştır. Bunu ilk yüksek sesle söyleyenlerden biri Cevat Şakir'di, şimdi bazı önemli bilim insanlarımız da daha net kanıtlar ortaya koymaya başladılar. Yunan tanrıları vs hepsi Anadolu'dan esinlenilmiştir. Karya, Likya uygarlıklarının kendilerine ait dilleri, mimari stilleri vardır, zaten onlar Luvi halklarıdır, Yunanlı değillerdir. Yunanlılar Dor istilasından kaçıp Anadolu'ya geldiklerinde halihazırda gelişmiş bir uygarlık vardı, bunu daha sonra alıp Atina'ya götürdüler. Ama her şeyin başlangıcı- demokrasi, medeniyet- İyonya'dır ve İyonya Yunan değildir. Bunun ne önemi var diyebilirsiniz ancak bu çok çok önemli. Bu mirasa sahip çıkması gereken bizleriz, Yunanlılar değil. Bizler İyonyalıların, Likyalıların, Karyalıların, Hititlerin mirasçılarıyız. Anadolu'ya başlayan Türk akınları ile buraya gelerek bu halklar işe karıştık ve bugünkü Türkiye olduk. Bizler Türk'üz ama bu medeniyetler hem dnamızın hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Yakın zamanda antik tarih ne kadar Batı'nın işine gelmese de tekrar yazılacak ve Anadolu'nun hakkı verilecektir.
ENDER HAKAN
ENDER HAKAN 5 aylar önce
İşte sıkıntı şu ki bize tek başlarına hiç bir zaman kafa tutmuyolar . Yenildiklerinde bile abileri masa da onlara kazandırıyor . Sultan Abdülhamit Yunanistan'ın içinden mermi gibi geçti ama okadar çok az kazanım olduki savaşın masraflarına bile dahi yetmedi . O savaşta Yunanistan'ın arkasında Rusya ve İngiltere olmasaydı şimdi Yunan diye bir devlet yoktu.
Kaan Ersoy
Kaan Ersoy 5 aylar önce
Venizelos'un düşüşü, ölümü vev ardından çıkan siyasi arışıklıkllar, 50 darbesi ardından albaylar darbesi vs onlar da anlatılabilinirdi Türkiye ile ilgilli problemeri anlatmak yerine, o zama daha açıklayıcı olabilirdi. Yapıcı bir yorum olarak görün lütfen
Venüs kızı
Venüs kızı 5 aylar önce
Başka milletlerin tarihini türklerden öğrenmek çok aptalca geliyor bana. Çünkü herşeyi aleyhine uydururlar 😁
Vito
Vito 5 aylar önce
izleme o zaman
Venüs kızı
Venüs kızı 5 aylar önce
@Юрий Алексеевич Гагарин kürtlerin ana yurdu beli tarihi beli ezelden beri aynı yerdeler neden başkasının tarihini kültürünü çalsın :) zengin bir kültüre sahipler zaten
Юрий Алексеевич Гагарин
O Kürtlerin işi 🙂
εμπτσ_شهباز
εμπτσ_شهباز 5 aylar önce
Devamı gelirse iyi olur.
Sonraki
Roma İmparatorluğu - Sesli Kitap
2:28:07
görünümler 1 200 000
Tuğçe Kandemir - Sakın Ola
2:48
görünümler 322 836
Uncharted | Altyazılı Fragman
2:40
görünümler 128 383
Arka Sokaklar 601. Bölüm Fragmanı
0:54