Karanlık
Sosyal Doku Vakfı
Sosyal Doku Vakfı
Sosyal Doku Vakfı
Abone ol
Nurettin Yıldız, Kur'an ve sünnet eksenindeki sohbetlerinde Rasulullah'ın hadisleri ile ashab-ı kiramın uygulamalarını ön planda tutan tavrının ışığında, müminlerin farklı görüşlerde oldukları ama Kâbe etrafında buluştuklarının bilincinden ayrılmaksızın, gençleri ve ailenin temeli olarak kadınları dinin ahlak kaideleriyle yönlendirme gayretinde, gerek yazılı gerek kısa video kesitleri hâlinde BirFetva'ları Fetvameclisi.com üzerinden yayınlanan sohbetlerini Sosyal Doku Derneği'nde gerçekleştirmektedir.
Yaptığı seri sohbetler arasında Hayat Rehberi, Hadislerle Diriliş, Dünya Nasıl Dönüyor, Riyazü-s Salihin, Minhacü'l Abidin, Şehzadebaşı Sohbetleri, Hacı Bayram Sohbetleri, Tarikat-ı Muhammediyye, İşi Vaktinden Çok Olanlar, Bir Umut Bir Mektup, Asiye Olmak, Mus'ab Olmak, Hayat Dersleri, Hayatımda İz Bırakanlar, Gençlerle Hadis Sohbetleri, Ayet Ayet Şahsiyetimiz, Fetva Meclisi, Bir Dakika Fetva ve Ashabının Dilinden serileri bulunmaktadır.
0 YORUMLAR